баптаушы


баптаушы
bakıcı, besici, yetiştirici

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

 • бағбан — зат. Бау бақша күтуші, баптаушы …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • сейіс — зат. Жүйрік атты жаратып баптаушы, бапкер …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • ат сайыс — Қ орда., Шиелі) ат баптаушы …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • атбап — (Рес., Орын.) ат баптаушы. Бізде а т б а п десе, Ырғыз жақта атсейіс деп айтады екен (Рес., Орын.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • ат-көндік — (Сем., Аяг.) ат баптаушы …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • атпазшы — (Сем., Ақс.) ат күтуші, баптаушы. А т п а з ш ы д а колхоздың аттары бапталуда (Сем., Ақс.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • атсейіс — (Қост., Жанг.; Қ орда: Шиелі, Арал, Сыр., Жал., Қарм.) бәйге атын баптаушы адам. А т с е й і с т е р д і ң аузында «ат солығын бассын», «күн талас», «қазан суыту» деген сөздер жиі айтылады Қ орда., Сыр.). Ол а тс е й і с адам ғой (Қост., Жанг.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • гүлпаз — (Шымк.: Сарыағ., Кел.) гүл өсіруші, гүл баптаушы. Өзбек қазақтай емес, г ү л п а з келеді ғой (Шымк., Кел.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • сайыпқыран — (Көкш., Қ ту) ат баптаушы. С а й ы п қ ы р а н табылса, торы атты бәйгеге қосуға болады (Көкш., Қ ту) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • сайыс — 1 (Қ орда: Шиелі, Сыр., Жал., Қарм.) бәйге атын баптаушы адам. Машина шыққалы бері с а й ы с деген сөз ұмытылуға жақын Қ орда., Шиелі). Неше жыл бәпелеген с а й ы с бала оны ұмыта ма (Қ. Әбдіқ., Тәт. қауын, 44). [Түркі тілдері сөздігінде сайс… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • саяпкер — (Жамб.: Шу, Қорд., Луг., Мер.; Көкш., Уәлих.; Рес., Орын.) ат жаратушы. Сол озып келген жирен атты баққан с а я п к е р чанышқылы руынан шыққан Сарымсақ деген кісі дейді (Жамб., Қорд.). С а я п к е р бәйге атына байланысты қолданылады (Көкш.,… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі